Jop

Jop is developer at Centillien. He masters several programming languages and frameworks. His passion is artificial intelligence software and complex algorithms.

Jop is developer bij Centillien. Hij beheerst meerdere talen en frameworks, zijn passie ligt bij Artificial Intelligence. Complexe algoritmes en berekeningen kun je rustig aan hem overlaten.