Jop

Jop is developer. Hij beheerst meerdere talen en frameworks maar zijn passie ligt bij Artificial Intelligence. Complexe algoritmes en berekeningen kun je rustig aan hem overlaten. Hij heeft de basis gelegd achter Intra, ons product voor beeld en gedrags herkenning.

Jop is in ons team de man die als het echt moeilijk wordt omdat de wiskunde of business logica niet meer direct zichtbaar voor is, de helpende hand reikt en de code technische problemen op kan lossen, zoals geen ander kan.

Grappig genoeg is hij niet alleen geinteresseerd in de grote problemen in de software wereld, maar hij kan ook met veel plezier werken aan opmaak en frontend problemen.