Machine learning

De nieuwe manier van data bestuderen

Wat is machine learning ?

Machine learning wordt meestal aangeduid als Artificial Intelligence. Wij zijn van mening dat hoewel dit een stuk beter klinkt, niet helemaal juist is. Met de huidige stand van de techniek is het nog niet mogelijk om echte Artificial Intelligence software te maken.

Dat neemt niet weg dat je met Machine Learning heel bijzondere dingen kunt doen en dat het zonder meer een grote stap voorwaarts is ten opzichte van alle mogelijke uitkomsten programmeren. Met machine learning is het mogelijk om software zelf verbanden te ontdekken in aangeleverde data. Dat kan tekst of databases zijn maar ook beeld en video materiaal.

Bekijk de video om het verschil te leren tussen Artificial Intelligence, Machine Learning en Deep learning.

Achtergrond

Er gaat een lange historie achter het concept van machine learning. De eerste stappen werden gezet in de jaren 50 van de vorige eeuw. De basis werd gelegd door met behulp van statistiek patronen te herkennen in data. Het heeft echter heel lang geduurd voordat het echt bruikbaar werd, enerzijds door gebrek aan computer kracht maar ook omdat methodes, algoritmes en neurale netwerken moesten worden ontwikkeld.

machinelearning

Onze ervaring

Centillien is in 2016 gestart met de ontwikkeling van applicaties op basis van machine learning. Eerst door een chatbot te bouwen die emotie kon herkennen voor een energie bedrijf, daarna een applicatie die dieren kon herkennen voor een universiteit en recent hebben we software gemaakt die gedrag kan herkennen vanuit videos. Hier maken we ook gebruik van een andere technologie die computer vision wordt genoemd. Hiermee kun je een computer laten zien wat een mens zelf ook ziet.

Maar we hebben ook meer vanuit de harde kant van machine learning gewerkt met grote hoeveelheden data en daar met behulp van machine learning interessante verbanden te ontdekken. Dit kan soms tot heel creatieve toepassingen leiden.

We zijn ervan overtuigd dat we voor veel bedrijven en organisaties fantastische toepassingen kunnen maken voor hun specifieke bedrijfstak of uitdagingen die ze ondervinden in hun dagelijkse werk. Computers zijn dan misschien niet zo creatief als mensen, maar dat maken ze meer dan goed door stug en snel door massale hoeveelheden data te kunnen wroeten en op die manier zeer verassende dingen kunnen herkennen en verbanden vinden die een mens nooit had gevonden.

Ook winnen met Machine learning ?

Machine learning kan een echte game changer zijn voor veel organisaties. Een slimme manier om een competitief voordeel te behalen ten op zichte van concurrenten.  Er is maar 1 manier om daar achter te komen en dat is met ons in gesprek te gaan over deze spannende technologie.

Verder praten ?
Concrete voorbeelden

Intra

Gedragsherkenning

We hebben software gemaakt voor het herkennen van gedrag.  Dit is op basis van machine learning en computer vision. Intra kan getraind worden om diverse vormen van gedrag te herkennen zoals verdacht gedrag, maar andere vormen van opmerkelijk gedrag. Dit is handig voor beveiliging, zorg en onderzoeks toepassingen.

Prijs Optimalisatie

Prijs Optimalisatie

Met machine learning kan je ook grote hoeveelheden data verwerken en dan kijken of er interessante verbanden of conclusies kunnen worden getrokken. Zo hebben we voor een onderneming in de bouw een virtuele makelaar gemaakt. De software geeft op basis van een locatie en wat basis kenmerken van het gebouw een betrouwbare verkoopprijs weer.

Object detectie

Object detectie

We gebruiken in combinatie met machine learning vaak object detectie. Hier hebben we een aantal projecten mee gedaan, zoals het herkennen van dieren en recent hebben we een applicatie gemaakt voor een industrieel bedrijf in de pluimvee sector dat geautomatiseerd eieren wilde laten tellen die op een transport band voorbij komen.