Zelflerende algoritmes en modellen

Wat is machine learning ?

Wat is machine learning?

Machine learning wordt meestal aangeduid als Artificial Intelligence. Hoewel dit een stuk beter klinkt, is het niet helemaal juist. Machine learning is onderdeel van het vakgebied. Met echte Artificial Intelligence (of true AI) wordt bedoeld dat een machine minimaal even intelligent en flexibel is als een mens. Zover zijn we nog niet in ons vakgebied.

Dat neemt niet weg dat je met Machine Learning heel bijzondere dingen kunt doen. Het is zonder meer een grote stap voorwaarts ten opzichte van alleen programmeren. Met machine learning is het mogelijk om software zelf verbanden te ontdekken in aangeleverde data. Dat kan tekst of databases zijn maar ook beeld en video materiaal.

Wat is machine learning ?

Bekijk de video om het verschil te leren tussen Artificial Intelligence, Machine Learning en Deep learning.

Er zijn ontzettend veel waardevolle toepassingen te maken met machine learning. Zo verzamelen organisaties steeds meer mate data over hun producten, klanten en markten. Als je een project met machine learning overweegt is het belangrijk te kijken welk probleem je op wilt lossen. Welke data is daarvoor beschikbaar en wat is de kwaliteit van die data.

Een groot verschil met business intelligence is dat je met machine learning vooruit kunt kijken. Daar waar business intelligence vooral terugkijkt in de tijd. Het mogelijk maken van voorspellingen is een cruciaal element.

Machine Learning kent een aantal bestaans vormen:

 • Supervised Learning waar de modellen geholpen worden door de mens. Door bijvoorbeeld afbeeldingen te markeren met dingen die erop te zien zijn, kunnen nieuwe afbeeldingen daarmee vergeleken worden
 • Unsupervised learning. Hierbij gaat de computer zelf op zoek naar verbanden in data. Zo kan data die veel overeenkomsten vertoond worden herkend. Ook kunnen clusters van data worden herkend. 
 • Deep learning Het meest kenmerkende van deep learning is that de modellen veel complexer zijn, zogenaamde artificial neural networks. Deze zijn geinspireerd op het menselijke brein en kunnen ook veel grotere datasets verwerken.
 • Reinforcement Learning Een implementatie van machine learning waarbij het neural netwerk wordt verbeterd door succes te belonen en falen te straffen.

Historie van Machine Learning

Er gaat een lange historie achter het concept van machine learning. De eerste stappen werden gezet in de jaren 50 van de vorige eeuw. De basis werd gelegd door met behulp van statistiek patronen te herkennen in data. Het heeft heel lang geduurd voordat het echt bruikbaar werd. Enerzijds door gebrek aan computer kracht maar ook omdat methodes, algoritmes en neurale netwerken moesten worden ontwikkeld.

Artificial Intelligence, een blik in de toekomst

Er zijn vele films gemaakt met artificial intelligence en de meesten bedreigen de mens en de wereld. Hoewel dit best mogelijk is als we niet goed opletten bij het bouwen van een echte AI zijn er ook positieve scenario’s te bedenken. De grootste problemen waar de mens mee worstelt, zoals gezondheid, geluk, kennis en vrede zouden met behulp van AI kunnen worden opgelost. Van nanorobots aangestuurd door een centraal brein die medicijnen afleveren tegen kanker. Maar ook adviseurs van de regering om crisissen te voorkomen of oplossingen bedenken die strijdende partijen ten goede komen.

Maar met machine learning zijn ook vandaag al ontzettend mooie toepassingen te maken. Door computers met hun ijver verbanden te laten vinden waar de mens nooit op was gekomen. Dit kan helpen bij het analyseren van problemen, voorspellen van financiële resultaten en identificeren van kansen en bedreigingen. Lees meer

Wat is machine learning ?

Ook winnen met Machine learning ?

Machine learning kan een echte game changer zijn voor veel organisaties. Een slimme manier om een competitief voordeel te behalen ten opzichte van concurrenten.  Er is maar 1 manier om daar achter te komen en dat is met ons in gesprek te gaan over deze spannende technologie.

Onze ervaring

Centillien is in 2016 gestart met de ontwikkeling van applicaties op basis van machine learning. Eerst door een chatbot te bouwen die emotie kon herkennen voor een energie bedrijf. Daarna een applicatie die dieren kon herkennen voor een universiteit. Recent hebben we software gemaakt die gedrag kan herkennen vanuit videos. Hier maken we ook gebruik van een andere technologie die computer vision wordt genoemd. Daarmee kun je een computer laten zien wat een mens zelf ook ziet.

Maar we hebben ook meer vanuit de harde kant van machine learning gewerkt. Grote hoeveelheden data doorspitten en met behulp van machine learning interessante verbanden ontdekken. Dit kan soms tot heel creatieve toepassingen leiden.

We zijn ervan overtuigd dat we voor veel bedrijven en organisaties fantastische toepassingen kunnen maken voor hun specifieke bedrijfstak. Om zo de uitdagingen die ze ondervinden in hun dagelijkse werk op te lossen. Computers zijn dan misschien niet zo creatief als mensen. Maar dat maken ze meer dan goed door stug en snel door massale hoeveelheden data te kunnen wroeten. Zo worden zeer verrassende dingen herkend en verbanden vinden die een mens waarschijnlijk nooit had gevonden.

Verder praten ?
  Interesse in machine learning
  Intra

  Gedragsherkenning

  We hebben software gemaakt voor het herkennen van gedrag.  Dit is op basis van machine learning en computer vision. Intra kan getraind worden om diverse vormen van gedrag te herkennen zoals verdacht gedrag, maar andere vormen van opmerkelijk gedrag. Dit is handig voor beveiliging, zorg en onderzoeks toepassingen.

  Prijs Optimalisatie

  Prijs Optimalisatie

  Met machine learning kan je ook grote hoeveelheden data verwerken en dan kijken of er interessante verbanden of conclusies kunnen worden getrokken. Zo hebben we voor een onderneming in de bouw een virtuele makelaar gemaakt. De software geeft op basis van een locatie en wat basis kenmerken van het gebouw een betrouwbare verkoopprijs weer.

  Object detectie

  Object detectie

  We gebruiken in combinatie met machine learning vaak object detectie. Hier hebben we een aantal projecten mee gedaan, zoals bij Defensie en recent hebben we een applicatie gemaakt voor een industrieel bedrijf in de pluimvee sector dat geautomatiseerd eieren wilde laten tellen die op een transport band voorbij komen.