Toepassingen voor Computer Vision

Computer vision voor iedereen

Toepassingen voor Computer vision in diverse sectoren

Er zijn veel toepassingen te bedenken voor Artificial Intelligence en Computer Vision. In dit overzicht geven we een aantal concrete voorbeelden in specifieke sectoren.

De toepassingen hebben in de basis hetzelfde proces wat je moet doorlopen. Herkennen van hetgeen je interessant vindt (mens, product, plant, etc). Vervolgens kan je die meten, tellen, een melding over geven of een vervolgstap zetten. Een vervolgstap kan zijn gedrag herkennen, bij levende wezens. Bij producten, dingen of planten gaat het meestal om meten of kwaliteit bepalen. In de beveiliging om het voorkomen van chaos,  diefstal of vernieling. Toch zijn er heel veel meer zaken die mogelijk zijn. Heb jij een toepassing in gedachten voor jouw organisatie, laat het ons weten en we kijken samen hoe dat het best is te realiseren.

Opmerking: Achter de plaatjes is een presentatie gekoppeld om meer informatie te verkrijgen per sector. Klik hiervoor op het plaatje, of bekijk de algemene presentatie.

Verbeter de zorg met computer vision

Voor de zorg

Computer Vision in de zorg kan helpen bij diagnose stelling, door foto’s te analyseren op symptomen. Verder kan de nachtzorg voor de GGZ en ziekenhuizen ontlast worden door anoniem monitoring van patiënten gedrag met camera’s. Ook onze Covid-19 oplossing is een voorbeeld van toepassing die helpt bij preventie.

Toepassing van Computer vision in de industrie

Voor de industrie

De industrie kan gebruik maken van Computer vision bij het herkennen van (gereed) product. Daar kan vervolgens een telling plaatsvinden, kwaliteitscontrole of aansturing van robots en transportbanden. Dit is met name interessant bij natuurlijke producten omdat die qua vorm en afmeting verschillen. Maar ook om processen te monitoren die af kunnen wijken door verstoringen, lekkages of invloeden van buitenaf.

Toepassing van Computer vision in de logistiek

Voor de logistiek

Het herkennen van pakketjes, containers of voertuigen is de start van het verder automatiseren. Zo kan voor voertuigen en containers veilige afstand worden bepaald om verdere handelingen te verrichten. Ook kan overzicht worden gemaakt door continue tellingen van opslagterrein. Diefstal preventie is ook mogelijk met ons product Intra, door verdacht gedrag te herkennen.

Toepassing van Computer vision in de landbouw

Voor de boeren

De agrarische kent een aantal uitdagingen tegelijkertijd. Door strengere regels voor insecticiden, moet plantschade door insecten of schimmels sneller herkend worden waardoor bestrijding nog mogelijk is. Ook kan de efficiency worden verhoogd op die manier. Met computer vision is dat mogelijk op plant en akker niveau en in kassen.

Toepassing van Computer vision in de beveiliging

Voor de veiligheid

Met Computer Vision en in het bijzonder met ons product Intra kunnen we verdacht gedrag herkennen. Dat kan agressief gedrag zijn zoals schoppen en slaan, maar ook diefstal of een poging daartoe. Wat te denken van bagage die wordt achtergelaten op een luchthaven. We hebben al verschillende modellen getraind om direct mee aan de slag te kunnen.

Toepassing van Computer vision in de evenementen sector

Voor de evenementen

De evenementen branche wordt hard geraakt door het Covid-19 virus. In opdracht van het Ministerie EZK hebben we een oplossing gemaakt die de maatregelen kan monitoren. Momenteel is doel onderzoek maar het grotere doel is versoepelen. Dat moet dan wel veilig kunnen en we ontwikkelen Intra door om hiervoor te kunnen zorgen. Dit gebeurt anoniem en publieksvriendelijk. Verder kan Computer Vision gebruikt worden voor beveiliging van evenementen.

Use cases computer vision Overheid

Voor de overheid

Veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke overheidstaken. Computer vision kan op veel vlakken helpen om dit te realiseren. Politie en defensie helpen met veiligheid, gemeentes met illegaal afval en openbare orde en om water en voedsel veiliger te maken. 

Toepassing van Computer vision voor winkeliers

Voor de winkeliers

Winkeliers kunnen computer vision op meerdere manieren inzetten. Product aanbevelingen door lifestyle analyse. Diefstal detectie is mogelijk en scan en zoek onderdelen voor bijvoorbeeld doe het zelf bouwmarkten.

Meer inspiratie opdoen ?
    Toepassingen voor Computer vision