Zorginstellingen, met name ouderenzorg

Val preventie

Door onze strategische samenwerking met CLB richten we ons op het maken van oplossingen voor de zorg. Zo is vallen met name in de ouderenzorg een serieus probleem dat je snel herkend en liefst zelfs kan voorkomen. Als mensen bijvoorbeeld een heup breken is dat niet alleen heel pijnlijk maar heeft ook vaak langdurige impact om hun leven en leidt niet zelden tot blijvende invaliditeit.

Voor met name die ouderen zorg hebben we een product gemaakt waarin een aantal zaken tegelijkertijd kunnen worden gedetecteerd.

– Of mensen in of uit bed zijn.
– Of ze wel of niet in een kamer aanwezig zijn en hoeveel personen
– Valdetectie
– Detectie van zitten, staan en liggen
– Onrust in bed.

In het bijgaande demonstratie filmpje worden deze functionaliteiten getoond. Voor demonstratie doeleinden worden allen handelingen getoond, evenals de beelden. Het is echter niet noodzakelijk dat beelden kunnen worden bekeken door anderen. Alleen de software moet zien wat er gebeurt, waardoor cliënten maximale privacy en vrijheid kan worden geboden.

Val preventie

De getoonde detecties werken ook in het donker met nachtzicht.

Meer inspiratie opdoen ?
    Inspiratie opdoen door contact op te nemen?