Gerard

Gerard is founder, software architect and the developer of our first product MyVox

Gerard is oprichter en architect. Hij is ook de ontwikkelaar van ons eerste product MyVox.