Ministerie van Defensie

Voor het ministerie van Defensie hebben we Intra ingezet om verdacht gedrag te herkennen. Voor de KMAR bij Schiphol hebben we Intra getraind om achtergelaten bagage te herkennen. Dat is de grootste dreiging op een vliegveld. Bij het onderdeel persoons en object beveiliging hebben we Intra getraind om verdachte gedragingen ter herkennen. Hiermee kan Defensie met minder personeel meer objecten en personen in de gaten houden. Intra is nog niet in bedrijf genomen, momenteel vinden praktijk proeven plaats.